Welkom bij Tysabri®

Deze website biedt meer informatie over de behandeling van MS (Multiple Sclerose) met Tysabri (natalizumab). De site bestaat uit twee gedeelten:

  1. Het gedeelte 'Tysabri patiënt' is een besloten gedeelte dat bedoeld is voor patiënten die al met Tysabri. behandeld worden. U kunt op dit gedeelte inloggen met de inlogcode die u van uw neuroloog of MS-verpleegkundige heeft gekregen.
  2. Ook bevindt zich op deze site een besloten gedeelte voor zorgverleners. Hierop kunt u inloggen met een ‘BIG-Code’. 

Informatie voor patiënten

Het gedeelte 'Tysabri patiënt' is een besloten gedeelte, dat bedoeld is voor patiënten die al met Tysabri behandeld worden.

Informatie voor zorgverleners

Ook bevindt zich op deze site een besloten gedeelte voor 'health care professionals'. Hierop kunt u inloggen met een ‘BIG-code’.