Wat is Tysabri?

Tysabri®
werkzame stof: Natalizumab
indicatiegebied: Zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose

Bijsluiter
Als u op deze link klikt, verlaat u de Tysabri website.
STEL EEN VRAAG