7. Is het verstandig de huisarts, apotheek en tandarts op de hoogte te stellen van het Tysabri gebruik?

Ja.

Om andere zorgverleners op de hoogte te stellen van het feit dat u Tysabri gebruikt. Daarnaast is het waarschuwingskaartje een geheugensteuntje voor u en uw omgeving om klachten/symptomen te herkennen waarbij u direct contact op moet nemen met de neuroloog.
STEL EEN VRAAG